සුවන්දි ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය Negombo Rd, Wattala, Sri Lanka
1038
Listing Type : Ayurvedic Treatments
Location : wattala
Hot-line : 0770077200

**..සුවන්දි ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු..**

නිවැරදි හා විශේෂිත නිල තෙරපීම තුලින්ඔබේ ශාරීරික හා මානසික පීඩනය සැහැල්ලු කර ගන්න.වෙහෙස හා ආතතිය දුරලා යහපත් සෞඛ්‍ය තත්වයක් උදාකරගන්න.නිරෝගී සිරුරකට හිමිකම් ලබන්න. අපිරිමිත මානසික සුවයක් ලබන්න.පාරම්පරික හා නවීණ විද්‍යාත්මක සම්භාහන ශිල්පීය ක්‍රම සහිතයි. විනීත ප්‍රිය මනාප පුහුණු තෙරපිවරියන් විසින් සම්භාහන සත්කාරය සිදුකෙරෙනු ඇත.නිශ්කලංක පරිසරය. ඉඩ පහසු කාමර. යාබද නාන කාමර. වාහන නැවතීමේ පහසුකම්. සාධාරණ අයකිරීම්. වෛද්‍ය අධීක්ෂණය හා රජයේ අනුමැතිය ලබා ඇත

ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර දැන් එකම වහලක් යටින්

ඉතා ප්‍රබල ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර පද්ධතියක් හා අති දක්ෂ ආයුර්වේද වෙදැදුරන් පිරිසක් අප සතුය

ලමා රෝග සහ ස්ත්‍රී රෝග

ස්නායු රෝග

දියවැඩියාව සහ කොලෙස්ටරෝල්

අමිල පිත්තය (ගැස්ට්‍රයිටිස්)

ඇදුම

ආතරයිටිස්

ලිංගික දුබලතා

චර්ම රෝග

අධික තරබාරුව

හිසකෙස් වැටීම

මූත්‍රා ගල්

කැඩුම් බිඳුම් ප්‍රතිකාර හා ඔබට අවශ්‍ය තවත් ප්‍රතිකාර රැසක් සමගින් ඔබව සුවපත් කිරීමට අප සූදානම්

එන්න අප වෙත

**..Welcome to SUWANDI Ayurveda Medical Center..**

Relax your Body & Soul

Our Treatment

Full body massage
Foot massage
Head massage
Back massage
Steam bath
Nasya
Vamana
..Contact Us..

Address : SUWANDI Ayurveda medical center, Negombo road, Wattala

Contact : 0770077200

සුවන්දි ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය
**..සුවන්දි ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු..** නිවැරදි හා විශේෂිත නිල තෙරපීම තුලින්ඔබේ ශාරීරික හා මානසික පීඩනය සැහැල්ලු කර ගන්න.වෙහෙස හා ආතතිය දුරලා යහපත් සෞඛ්‍ය තත්වයක් උදාකරගන්න.නිරෝගී සිරුරකට හිමිකම් ලබන්න. අපිරිමිත මානසික සුවයක් ලබන්න.පාරම්පරික හා නවීණ විද්‍යාත්මක සම්භාහන ශිල්පීය ක්‍රම සහිතයි. විනීත ප්‍රිය මනාප පුහුණු තෙරපිවරියන් විසින් සම්භාහන සත්කාරය සිදුකෙරෙනු ඇත.නිශ්කලංක පරිසරය. ඉඩ පහසු කාමර. යාබද නාන කාමර. වාහන නැවතීමේ පහසුකම්. සාධාරණ අයකිරීම්. වෛද්‍ය අධීක්ෂණය හා රජයේ අනුමැතිය ලබා ඇත ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර දැන් එකම වහලක් යටින් ඉතා ප්‍රබල ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර පද්ධතියක් හා අති දක්ෂ ආයුර්වේද වෙදැදුරන් පිරිසක් අප සතුය ලමා රෝග සහ ස්ත්‍රී රෝග ස්නායු රෝග දියවැඩියාව සහ කොලෙස්ටරෝල් අමිල පිත්තය (ගැස්ට්‍රයිටිස්) ඇදුම ආතරයිටිස් ලිංගික දුබලතා චර්ම රෝග අධික තරබාරුව හිසකෙස් වැටීම මූත්‍රා ගල් කැඩුම් බිඳුම් ප්‍රතිකාර හා ඔබට අවශ්‍ය තවත් ප්‍රතිකාර රැසක් සමගින් ඔබව සුවපත් කිරීමට අප සූදානම් එන්න අප වෙත **..Welcome to SUWANDI Ayurveda Medical Center..** Relax your Body & Soul Our Treatment Full body massage Foot massage Head massage Back massage Steam bath Nasya Vamana ..Contact Us.. Address : SUWANDI Ayurveda medical center, Negombo road, Wattala Contact : 0770077200
Features
admin
Reviews
There are no review yet, why not be the first.
Leave a review
Rate Us:
Related Listings